احراز کاربری با کد ملی
مراجع گرامی : با سلام
لطفا قبل از ثبت نام کاربر جدید به موارد زیر توجه نمایید :
• درصورتی که اطلاعات کد ملی و موبایل شما در سامانه ثبت شده باشد شما می توانید به نوبتهای قبلی خود دسترسی داشته باشید.
• نام کاربری شما حداقل 6 حرف می تواند باشد
• کلمه رمز شما بصورت ترکیبی و حداقل 6 حرف باید باشد.
• لطفا در نگهداری کلمه عبور خود حداکثر دقت را داشته باشید و در اختیار دیگران قرار ندهید